มาตรฐาน IP คืออะไร

ค่า IP ในป้ายเนมเพลทมอเตอร์คืออะไร แล้วจำเป็นต้องรู้เพื่อประโยชน์ในการเลือกใช้งานมอเตอร์ไหม? บทความนี้มีคำตอบ


มาตรฐาน
IP คืออะไร?

ความหมายของมาตรฐาน IP หรือ Ingress Protection เป็นมาตรฐานสากลที่กำหนดระดับการป้องกันของอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องจักรกลจากสิ่งแปลกปลอม เช่น ฝุ่นละออง และน้ำ

 

บทความนี้จะอธิบาย:

 • ความหมายของมาตรฐาน IP
 • วิธีอ่านรหัส IP
 • ตัวอย่างของ Protection Class IP
 • ปัจจัยที่ต้องพิจารณาเมื่อเลือก Protection Class IP

มาตรฐาน IP กำหนดระดับการป้องกันของอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องจักรกลจากสิ่งแปลกปลอม เช่น ฝุ่นละออง และน้ำ  มาตรฐาน IP ประกอบด้วยตัวอักษร "IP" ตามด้วยตัวเลขสองตัว ตัวเลขแรกบ่งบอกถึงระดับการป้องกันฝุ่น และตัวเลขที่สองบ่งบอกถึงระดับการป้องกันน้ำ

 

วิธีอ่านรหัส IP ในเนมเพลทมอเตอร์ ระดับการป้องกันของ IP

รหัส IP ประกอบด้วยตัวอักษร "IP" และตามด้วยตัวเลขสองตัว

 • ตัวเลขหลักที่ 1: บอกระดับการป้องกันฝุ่น
 • ตัวเลขหลักที่ 2: บอกระดับการป้องกันน้ำ

 

ตัวอย่างเช่น:

 • IP20:
  • ตัวเลขหลักที่ 1 (2): ป้องกันสิ่งแปลกปลอมขนาดใหญ่กว่า 12.5 มม.
  • ตัวเลขหลักที่ 2 (0): ไม่มีการป้องกันน้ำ
 • IP44:
  • ตัวเลขหลักที่ 1 (4): ป้องกันสิ่งแปลกปลอมขนาดใหญ่กว่า 1 มม.
  • ตัวเลขหลักที่ 2 (4): ป้องกันน้ำกระเซ็นจากทุกทิศทาง
 • IP65:
  • ตัวเลขหลักที่ 1 (6): ป้องกันฝุ่นละอองทั้งหมด
  • ตัวเลขหลักที่ 2 (5): ป้องกันน้ำจากหัวฉีดแรงดันต่ำ
 • IP68:
  • ตัวเลขหลักที่ 1 (6): ป้องกันฝุ่นละอองทั้งหมด
  • ตัวเลขหลักที่ 2 (8): ป้องกันการแช่น้ำในระดับความลึกที่กำหนด

 

ปัจจัยที่ต้องพิจารณาเมื่อเลือก Protection Class IP การเลือก Protection Class IP ที่เหมาะสม ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมที่อุปกรณ์จะใช้งาน เช่นหาก อุปกรณ์ที่ใช้งานกลางแจ้งควรมี Protection Class IP ที่สูงกว่าอุปกรณ์ที่ใช้งานในร่มหรือพิจารณาปัจจัยต่างๆดังนี้

1. สภาพแวดล้อมที่อุปกรณ์จะใช้งาน:

 • อุณหภูมิ: อุณหภูมิที่สูงหรือต่ำอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของมอเตอร์ และอาจส่งผลต่อระดับการป้องกันของอุปกรณ์
 • ความชื้น: ความชื้นสูงอาจทำให้เกิดการกัดกร่อน และอาจส่งผลต่อระดับการป้องกันของอุปกรณ์
 • ฝุ่นละออง: ฝุ่นละอองอาจเข้าไปในอุปกรณ์และทำให้เกิดความเสียหาย
 • น้ำ: น้ำอาจทำให้เกิดการลัดวงจร และอาจส่งผลต่อระดับการป้องกันของอุปกรณ์
 • สารเคมี: สารเคมีบางชนิดอาจทำลายวัสดุที่ใช้ทำอุปกรณ์ และอาจส่งผลต่อระดับการป้องกันของอุปกรณ์

2. ราคา:

 • อุปกรณ์ที่มี Protection Class IP สูงจะมีราคาแพงกว่า: อุปกรณ์ที่มี Protection Class IP สูงจะมีราคาแพงกว่าอุปกรณ์ที่มี Protection Class IP ต่ำ

 

เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจง่ายจึงทำ ตาราง IP RATING  Degree of protection   ดังนี้

 

 

 

 

Visitors: 84,332