End suction centrifugal

ปั๊มต่อยอย "KAWAMOTO" END SUCTION CENTRIFUGAL PUMP 


ปั๊มน้ำอุตสาหกรรม ที่ได้รับความนิยมสูงจากประเทศญี่ปุ่น  ใช้งานได้ทั้งในโรงงานอุตสาหกรรม คอนโด โรงแรม ที่ลูกค้าเชื่อมั่นในประสิทธิภาพและมาตรฐานที่ผู้ใช้ให้การยอมรับกันมาอย่างยาวนาน และมี capacity ที่รองรับการใช้งานของลูกค้าได้หลากหลายรุ่น  ลูกค้าจะได้ปั๊มน้ำที่เหมาะสมกับจุดใช้งาน ไม่ทำให้เสียงบประมาณในการเลือกซื้อปั๊มที่ตัวใหญ่ไป หรือเล็กจนเกินไป 


ทั้งนี้ บริษัท บีลีฟ วิศวกรรม จำกัด มีวิศวกรที่สามารถให้คำปรึกษาแนะนำในการเลือกใช้ปั๊มน้ำ  และการติดตั้งได้อย่างเหมาะสม จากประสบการณ์ทำงานในธุรกิจนี้มากว่า 20ปี ทางลูกค้าจึงเชื่อมั่นได้ว่าท่านจะได้รับสินค้าที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับการใช้งานของลูกค้าได้อย่างแน่นอน


#CENTRIFUGAL PUMP #KAWAMOTO #ENDSUCTION PUMP

Visitors: 44,925