BOOSTER PUMP

 

ชุดปั๊มน้ำเพิ่มแรงดัน
 Inverter Booster Pump System"stac"
เป็นปั๊มเพิ่มแรงดันภายในระบบ ให้มีความคงที่สม่ำเสมอ ที่นิยมกันจะเป็นแบบปั๊มสูบน้ำจำนวนสองตัวสลับกัน และเสริมช่วยเมื่อแรงดันตกลงมากว่าปกติตามปริมาณการใช้น้ำที่มากขึ้นเหมาะสำหรับอาคารตึก ทาวน์เฮาส์ เป็นปั๊มอัตโนมัติ ควบคุมแรงอุปกรณ์เกี่ยวกับน้ำให้มีแรงดันคงที่ให้น้ำสม่ำเสมอ 

 

 


 


 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 44,925