Booster pump

ปั๊มเพิ่มแรงดัน "KAWAMOTO" INVERTER BOOSTER PUMP 


หากท่านใดยังไม่เคยใช้งาน KAWAMOTO INVERTER BOOSTER PUMP ก็คงจะคิดว่าเป็นชุดที่มีราคาสูง แต่ถ้าเป็นลูกค้าเก่าจะทราบดีเลยว่าปั๊มชุดนี้มีจุดคุ้มทุนที่เร็วมากๆ และมีความทนทานสูง เกิดปัญหาจากระบบ หรือการใช้งานน้อยมากๆ ถือเป็นชุดปั๊มเพิ่มแรงดันที่อยากจะแนะนำมากจริงๆ 

การเลือกใช้สินค้าต้องมีความชำนาญและมีประสบการณ์เป็นพิเศษท่านจะได้ปั๊มที่ตรงกับความต้องการ ซึ่งจะประหยัดทั้งเงินและเวลา 

ทั้งนี้ บริษัท บีลีฟ วิศวกรรม จำกัด มีวิศวกรที่สามารถให้คำปรึกษาแนะนำในการเลือกใช้ปั๊มน้ำ ที่คุณจะคุ้มค่า ประหยัดงบประมาณของบริษัท และการติดตั้งได้อย่างเหมาะสม จากประสบการณ์ทำงานในธุรกิจนี้มากว่า 20ปี ทางลูกค้าจึงเชื่อมั่นได้ว่าท่านจะได้รับสินค้าที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับการใช้งานของลูกค้าได้อย่างแน่นอน

  • MODEL: KF-T

  • MODEL: KF-AP

  • MODEL: KFE-A

  • MODEL: KFED

  • MODEL: KFEH

  • MODEL: KFED-R

  • MODEL: KFE-T

  • MODLE: KF-H

  • MODEL: KF-R

Visitors: 44,925