ปัญหาที่พบบ่อยเกี่ยวกับชุดบูสเตอร์ปั๊ม (Booster pump set)

  

ปัญหาที่พบบ่อยเกี่ยวกับชุดบูสเตอร์ปั๊ม (Booster pump set)

ชุดบูสเตอร์ปั๊มเป็นอุปกรณ์ที่ใช้เพิ่มแรงดันน้ำในระบบท่อ ช่วยให้การจ่ายน้ำเป็นไปอย่างสม่ำเสมอและทั่วถึง เป็นที่นิยมทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ แต่ชุดบูสเตอร์ปั๊มก็มีปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ วันนี้ทางบริษัทได้รวบรวมปัญหาที่พบบ่อยของชุดปั๊มเพิ่มแรงดัน(booster pump)  ดังนี้

 

1.ปั๊มไม่ทำงาน
สาเหตุ:

 • ไฟฟ้าดับ 
 • ฟิวส์ขาด
 • สวิตซ์ควบคุมปั๊มเสีย
 • มอเตอร์เสีย
 • ใบพัดติดขัด
 • ข้างในท่อดูดมีอากาศ
 • แรงดันน้ำในท่อส่งสูงเกินไป หรือสูงเกินกว่าค่า start pump
แนวทางแก้ไข:
 • ตรวจสอบระบบไฟฟ้า
 • เปลี่ยนฟิวส์
 • เปลี่ยนสวิตซ์ควบคุม
 • ซ่อมหรือเปลี่ยนมอเตอร์ปั๊ม
 • ไล่อากาศออกจากท่อดูด
 • ปรับตั้งค่าแรงดันใน pressure switch/ pressure transmitter

 

2.ปั๊มน้ำไม่ตัดการทำงาน

สาเหตุ:

 • แรงดันน้ำในท่อส่งไม่ถึงจุดที่ตั้งค่าไว้
 • วาล์วทางน้ำออกไม่ปิดสนิท
 • มีรอยรั่วในระบบท่อ
 • ถังแรงดันมีอากาศ
 • Pressure switch เสีย

แนวทางแก้ไข:

 • ปรับการตั้งค่าใน pressure switch/pressure transmitter
 • ซ่อมหรือเปลี่ยนวาล์วทางน้ำออก
 • ตรวจสอบและซ่อมรอยรั่วในระบบท่อ
 • ไล่อากาศออกจากถังแรงดัน (pressure diaphragm tank)
 • เปลี่ยน pressure switch

 

 

3.ปั๊มน้ำทำงานตัดต่อบ่อย

สาเหตุ:

 • ถังแรงดันมีขนาดเล็ก
 • วาล์วทางน้ำออกไม่ปิดสนิท
 • มีรอยรั่วในระบบท่อ
 • ปั๊มน้ำมีขนาดเล็กเกินไป
แนวทางแก้ไข:
 • ใช้ถังแรงดันขนาดใหญ่ขึ้น
 • ซ่อมหรือเปลี่ยนวาล์วทางน้ำออก
 • ตรวจสอบและซ่อมรอยรั่วในระบบท่อ
 • ใช้ปั๊มที่มีขนาดใหญ่ขึ้น

 

4.ปั๊มน้ำเสียงดัง
สาเหตุ:

 • ตลับลูกปืนเสีย
 • มีสิ่งแปลกปลอมในปั๊ม
 • ท่อส่งน้ำสั่นสะเทือน
 • น้ำในท่อมีอากาศ
แนวทางแก้ไข
 • เปลี่ยนตลับลูกปืนใหม่
 • ตรวจสอบหาสิ่งผิดปรกติ และทำความสะอาดปั๊ม
 • ตรวจสอบจุดยึดท่อ ยึดท่อส่งน้ำให้แน่น
 • ไล่อากาศออกจากท่อ


5.น้ำรั่วจากปั๊ม
สาเหตุ:
 • ปะเก็นเสื่อมสภาพ
 • ข้อต่อรั่ว
 • ท่อรั่ว
แนวทางแก้ไข
 • เปลี่ยนปะเก็นใหม่
 • ขันข้อต่อให้แน่น
 • ซ่อมหรือเปลี่ยนท่อนอกจากปัญหาเหล่านี้แล้ว ชุดบูสเตอร์ปั๊มยังมีปัญหาอื่นๆ อีกมากมาย ขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งานและการติดตั้ง หากพบปัญหาเกี่ยวกับชุดบูสเตอร์ปั๊ม ควรปรึกษาช่างผู้ชำนาญการหรือติดต่อสอบถามมาที่บริษัท บีลีฟ วิศวกรรม จำกัด

นอกจากนี้การดูแลรักษาชุดบูสเตอร์ปั๊มเป็นประจำ จะช่วยป้องกันปัญหาต่างๆ และยืดอายุการใช้งานของปั๊มน้ำ

แนวทางการดูแลรักษาชุดบูสเตอร์ปั๊มมีดังนี้:

 • ตรวจสอบระดับน้ำในถังแรงดัน
 • ตรวจสอบแรงดันลมในถังแรงดัน
 • ตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำ
 • ตรวจสอบเสียงของปั๊มน้ำ
 • ตรวจสอบระบบไฟฟ้า
 • ทำความสะอาดปั๊มน้ำสม่ำเสมอ
 • ตรวจสอบมอเตอร์ปั๊ม
 • เปลี่ยนอะไหล่สึกหรอตามกำหนด

การดูแลรักษาชุดบูสเตอร์ปั๊มเป็นประจำ จะช่วยให้ปั๊มน้ำทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัดพลังงาน และยืดอายุการใช้งาน

 

Visitors: 84,337