เช็คเพียง 2 สิ่งนี้หากต้องการรู้ขนาดมอเตอร์
เช็ค 2 สิ่งนี้ ถ้าต้องการทราบขนาดมอเตอร์เก่าที่ไม่มีเนมเพลท

 

ถ้ามอเตอร์เก่าไม่มีเนมเพลท (Name Plate) หรือ Catalogue ที่มีการระบุแรงม้า(HP)  จะมีวิธีการประเมินแรงม้าเปรียบเทียบได้หลายวิธี เช่นการวัด Frame Size ของมอเตอร์ แล้วเปรียบเทียบจากตาราง แต่ก่อนจะเปรียบเทียบแรงม้าจากตาราง จะต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดขนาดของ Frame Size ของมอเตอร์ก่อนดังนี้


1.วัดขนาด Frame size ของมอเตอร์

การวัดค่า Frame Size จากรูปที่ 1.ให้พิจารณาค่าระยะความสูงระหว่างจุดกึ่งกลางแกนเพลากับฐานมอเตอร์เรียกว่า Height Of Shaft (mm) แสดงสัญลักษณ์ตัวอักษร H และระยะห่างระหว่างจุดยึดฐานมอเตอร์ด้านข้างเรียกว่า Dist. Between Side View Of Bolts (mm) แสดงสัญลักษณ์ตัวอักษร B และขนาดเพลา Shaft ตัวอักษร D

รูปที่ 1. ภาพแสดงระยะต่างๆของมอเตอร์ไฟฟ้า
2.หารอบมอเตอร์ (Poles)

รวมถึงต้องพิจารณา จำนวนขั้วแม่เหล็กในการพันมอเตอร์ที่เรียกว่า Poles  ส่วน Poles ในมอเตอร์หมายถึง Magnetic Poles คือ จำนวนขั้วแม่เหล็ก ที่ถูกออกแบบขึ้นในการพันขดลวดมอเตอร์ เช่น 2, 4 หรือ 6 Poles จากรูปที่ 2. ดังนั้นจำนวน Poles จะมีผลต่อความเร็วรอบมอเตอร์ คือเป็นตัวที่กำหนดความเร็วรอบ และแรงบิดของมอเตอร์ถ้าจำนวน Pole ยิ่งมาก ความเร็วรอบยิ่งต่ำ แต่แรงบิดยิ่งมาก และในทำนองกลับกัน จำนวน Pole ยิ่งน้อย ความเร็วรอบยิ่งสูง แต่แรงบิดยิ่งต่ำ เมื่อเปรียบเทียบกับขนาดมอเตอร์เดียวกัน 


รูปที่ 2. ภาพจำลองแสดงมอเตอร์ 2 poles 4 poles
ตารางเทียบแรงม้า  (HP) กับ กิโลวัตต์ (Kw) ขนาดมอเตอร์(Dimension)

Visitors: 84,330