MAINTENANCE - การอัดจารบีมอเตอร์ไฟฟ้า


การอัดจารบีของมอเตอร์ เมื่อมอเตอร์มีการใช้งานไปแล้วนั้น สิ่งหนึ่งที่ต้องคำนึงถึงคือเมื่อไหร่ที่จะต้องอัดจารบี  จริงๆแล้วมอเตอร์ทั่วไป จะมีทั้งแบบอัดจารบีได้และไม่สามารถอัดจารบีได้ ให้สังเกตุที่ฝาครอบของมอเตอร์จะมีรูสำหรับอัดจารบี ส่วนถ้าไม่มีรูสำหรับอัดจารบีจะต้องเปลี่ยนตลับลูกปืนเท่านั้น วันนี้จะให้ดูตารางการอัดจารบีว่าควรทำเมื่อไหร่  ทั้งนี้หากไม่มีข้อกำหนดจากผู้ผลิต สามารถดูตารางด้านล่างเพื่ออ้างอิงได้ค่ะ ตารางช่วงเวลาอัดจารบีสำหรับมอเตอร์ทั่วไป หากไม่มีข้อกำหนดของผู้ผลิต

Visitors: 84,327