การทำงานของปั๊มหอยโข่ง

หลักการทำงานของปั้มหอยโข่งหรือ Centrifugal pump

โดยปั้มจะทำหน้าที่ส่งของเหลวจากจุดหนึ่งไปหาอีกจุดๆหนึ่ง โดยอาศัยหลักของการเหวี่ยง (Centrifugal force) กระทำต่อของเหลว 

ของเหลวจะวิ่งตามท่อทางด้านขาดูด (Suction ) เข้ามาที่ suction eye หลังจากนั้นจะถูกแรงจากใบพัดซึ่งแรงเหวี่ยงนี้ทำให้จุดศูนย์กลางของใบพัดเกิดสภาวะสูญญากาศและทำให้บริเวณครีบของใบพัดมีค่าความดัน (Pressure) มากขึ้น  ส่งไปออกไปยังท่อทางส่ง (Discharge) ซึ่งของเหลวจะมีความดันและอัตราการไหลเพิ่มขึ้นรูปแบบการติดตั้งและการทำงานของปั๊มหอยโข่ง

Visitors: 71,052