ชนิดของฉนวนมอเตอร์ไฟฟ้า

ชนิดของฉนวนของมอเตอร์ คืออะไร?

จริงๆแล้วไม่เพียงเฉพาะมอเตอร์ เครื่องจักรไฟฟ้าทุกชนิด ขณะใช้งานจะเกิดความร้อน และทำให้อุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้น ความร้อนนี้จะทำให้ฉนวนเสื่อมลง ดังนั้นเครื่องจักรแต่ละชนิด จะกำหนดค่าอุณหภูมิสูงสุดในการใช้งานไว้แล้ว จึงเลือกชนิดของฉนวนให้เหมาะกับค่าอุณหภูมินั้น

เกี่ยวกับชนิดของมอเตอร์ ได้มีข้อกำหนดไว้ใน JIS C 4003 (ชนิดของฉนวนของเครื่องจักรไฟฟ้า) ซึ่งแบ่ง
ออกเป็น 7 ชนิดตามคุณสมบัติ ในการทนความร้อนของฉนวนแต่ละชนิด คือ Class Y, Class A, Class E, Class B. Class F, Class H และClass C
สำหรับมอตอร์ ที่ขายในท้องตลาดทั่วไปนั้น ส่วนใหญ่ใช้ฉนวน Class F

อุณหภูมิใช้งานสูงสุดของฉนวนแต่ละชนิดของมอเตอร์
อุณหภูมิใช้งานสูงสุดของฉนวนแต่ละชนิดของมอเตอร์ ไม่ได้หมายความว่า เมื่ออุณหภูมิสูงถึงค่านี้แล้วมอเตอร์จะไหม้ทันที แต่หมายความว่า หากใช้งานในอุณหภูมิที่สูงเท่านี้ หรือมากกว่านี้ต่อไปนาน ๆ แล้ว อายุของมอเตอร์ (ฉนวน) นั้นจะสั้นลงอย่างรวดเร็ว และส่งผลให้มอเตอร์เสียหายในที่สุด

ชนิดของฉนวน อุณหภูมิที่ใช้งานสูงสุด วัสดุฉนวนต่างๆ ที่สามารถใช้ได้
Class Y 90 องศาเซลเซียล

ใช้วัตถุที่ทำจาก ฝ้าย, ไหม, กระดาษ เป็นต้น ไม่มีการซุบวานิช หรือน้ำมัน
ตัวอย่าง : press board, craft paper ไฟเบอร์แข็ง

Class A 105 องศาเซลเซียล

ใช้วัตถุดิบที่ทำจาก ฝ้าย, ไหม, กระดาษ เป็นต้น มีการซุบวานิช หรือน้ำมัน
ตัวอย่าง : varnish cloth, varnish paper, varnish silk

Class E 120 องศาเซลเซียล

polyurethane, epoxy enamel, polyethylene terephthalate film, และใย
polyethylene terephthalate ซุบด้วยวานิซ
ตัวอย่าง : polyester film ที่ใช้เป็นฉนวนไฟฟ้า

Class B 130 องศาเซลเซียล

ใช้วัตถุดิบที่ทำจาก ไมก้า, ใยหิน, ใยแก้ว ผสมกับกาว
ตัวอย่าง : varnish glass cloth, varnish asbestos, flexible mica

 Class F  155 องศาเซลเซียล

ใช้วัตถุดิบที่ทำจากไมก้า, ใยหิน, ใยแก้ว ผสมกับกาวพวก silicone resin

Class H 180 องศาเซลเซียล

ใช้วัตถุดิบที่ทำจากไมก้า, ใยหิน, ใยแก้ว ผสมกับกาว- silicone resin หรือกาวชนิดอื่น
ที่มีคุณสมบัติเทียบเท่า
ตัวอย่าง : flexible silicone mica silicone varnish glass cloth, แผ่น silicone mica
 

Visitors: 71,049