ทำอย่างไรให้ปั๊มน้ำมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น


ัั

ชุดปั๊มน้ำนั้นคนส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อยได้ใส่ใจเมื่อดำเนินการติดตั้งเรียบร้อยแล้ว ดังนั้นปั๊มน้ำจึงอุปกรณ์ที่คนส่วนใหญ่มักจะลืมไปเลย พอมารู้อีกทีก็เกิดความเสียหาย หรือปั๊มพังนั่นเอง ซึ่งเมื่อเสียหายแล้วก็จะเกิดผลกระทบอย่างมากต่อชีวิตประจำวัน  วันนี้ บีลีฟ วิศวกรรม จะมาชวนกันตรวจเช็คปั๊มเพื่อยืดอายุการใช้งานของปั๊มน้ำ กันค่ะ 


1. หมั่นตรวจสอบ ตรวจเช็คปั๊มน้ำ, มอเตอร์ และอุปกรณ์ข้อต่อต่างๆ ทุกๆสัปดาห์ หรือทุกเดือนตามตารางการตรวจเช็ค  

1.1 ตรวจสอบเสียงของปั๊มน้ำ ขณะทำงานว่ามีเสียงดังผิดปกติหรือไม่
1.2 ตรวจสอบแรงดันของปั๊มน้ำจาก pressure gauge  ว่าสามารถใช้งานได้ตามเดิมหรือสเปคหรือไม่
1.3 ตรวจเช็คค่าทางไฟฟ้า (แรงดัน/กระแส) ว่ามีค่าปกติหรือไม่
1.4 ตรวจเช็ค alignment ความสั่นสะเทือน ปั๊มและมอเตอร์ ว่าได้ตามมาตรฐานหรือไม่ (ในกรณีที่ปั๊มน้ำและมอเตอร์ต่อแบบแยกกัน)

หากตรวจเช็คตามข้างต้น แล้วพบเจอปัญหาให้หยุดหรือหลีกเลี่ยงการใช้งานของปั๊มน้ำตัวดังกล่าว และรีบดำเนินการแก้ไขทันที เพราะเนื่องจากหากปล่อยปัญหาที่เจอเอาไว้อาจลุกลามและส่งผลเสียหาย ต่อปั๊มและมอเตอร์มากขึ้นจนส่งผลให้ปั๊มน้ำ หรือมอเตอร์เสียหายได้   

2. ดำเนินการ maintenace เมื่อครบอายุการใช้งาน หากมีอะไหล่หรือชิ้นส่วนต้องเปลี่ยน ควรเปลี่ยนเมื่อครบอายุการใช้งานไม่ฝืนใช้งานจนส่งผลให้เกิดความเสียหายเพราะอาจส่งผลลุกลามให้อุปกรณ์อื่นเสียหายไปด้วย 
อุปกรณ์ที่ควรเปลี่ยนเมื่อครบอายุการใช้งานเช่น  SEAL (Mechanical seal / Packing seal) , Bearing / น้ำมันระบายความร้อน  เป็นต้น

3. ไม่ฝืน ไม่ใช้งานเกินกำลังของปั๊มที่มีระบุไว้ตามสเปค
4. ควรมีระบบอุปกรณ์ควบคุมป้องกันแรงดันไฟฟ้าตก ไฟไม่สม่ำเสมอ ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อมอเตอร์ในอนาคตได้
5. ควรมีระบบป้องกันไม่ให้ปั๊มขาดน้ำ หากปั๊มน้ำดูดน้ำขึ้นจากบ่อน้ำหรือถังพักน้ำ
6. หมั่นตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าในชุดตู้ควบคุม(control panel )

หากทำตามคำแนะนำเบื้องต้นแล้วเชื่อว่าชุดปั๊มน้ำของท่านจะสามารถใช้งานได้อย่างยาวนานคุ้มค่าอย่างแน่นอน ทั้งนี้ทางท่านเลือกใช้ปั๊มน้ำที่เหมาะสมกับการใช้งาน ก็จะช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากขึ้น บริษัท บีลีฟ วิศวกรรม จำกัด ยินดีให้คำปรึกษา การเลือกใช้ปั๊มน้ำ มอเตอร์ ติดตั้ง เพื่องานของท่านโดยเฉพาะ จากประสบการณ์การจำหน่ายมากว่า 20 ปี 

Visitors: 84,334