ทำไมถังแรงดันถึงรั่ว ?

ทำไมถังแรงดันถึงรั่ว?

ปัญหาหนึ่งที่มักจะเกิดขึ้นกับชุดปั๊มแรงดัน มักจะเกิดจากถังแรงดัน (pressure diaphragm tank)  สำหรับผู้ใช้งานคงมีคำถามให้ชวนคิดว่าทำไมถังแรงดันจึงมีปัญหาอยู่เป็นประจำ และหากเกิดขึ้นแล้วไม่สามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุด ก็จะเกิดปัญหาเดิมขึ้นซ้ำๆ วันนี้จึงอยากมาแชร์ให้เพื่อนๆ ได้ทราบถึงสาเหตุของปัญหา เพื่อจะได้เป็นแนวทางในการยืดอายุการใช้งานของชุดปั๊มแรงดันของท่านด้วย

 

ทำไมถังแรงดันจึงรั่ว  เกิดจากการแตก หรือฉีกของไส้ยาง (rubber) เนื่องจากถังแรงดันส่วนมากทำมาจากเหล็กเคลือบสารกันสนิมภายใน เมื่อใช้ไปหลายปี สารเคลือบนี้จะหมดสภาพทำให้สามารถเกิดสนิมขึ้นได้ ถังที่ทำจากสแตนเลส เองก็สามารถขึ้นสนิมได้ที่บริเวณรอยเชื่อมต่อ เช่นกัน ดังนั้นจึงเกิดการเสียดสีกับไส้ยางที่อยู่ภายในถังได้ และปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการแตกหรือฉีกของไส้ยางอาจมีหลายปัจจัย เช่น

-    ไม่มีลมในถังแรงดัน หรือลมในถังมีน้อยเกินไป

-    เสื่อมจากอายุการใช้งาน

-    ไม่ได้รับการดูแลอย่างสม่ำเสมอ


ฉะนั้นหากเรารู้สาเหตุของปัญหา เราก็สามารถป้องกันและแก้ไขได้ บริษัท บีลีฟ วิศวกรรม จำกัด ยินดีให้คำแนะนำการใช้งานการบำรุงรักษา เครื่องสูบน้ำ (pump) รวมถึงอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ ให้ลูกค้าได้ใช้งานอย่างคุ้มค่า 


Visitors: 71,049