ไฟเบอร์กลาสปั๊มดีอย่างไร

ปั๊มไฟเบอร์กลาสดีอย่างไร?

ก่อนที่เราจะมาเลือกใช้ไฟเบอร์กลาสปั๊ม (Fiberglass pump) เรามารู้จักกับวัสดุชนิดนี้กัน 

 

ไฟเบอร์กลาสคืออะไร

ไฟเบอร์กลาส (Fiberglass) หรือ เส้นใยแก้ว เป็นวัสดุที่ผลิตขึ้นจากแก้วเป็นหลัก มีการผสมด้วยหินปูน หินฟันม้า เติมกรดบอริกและสารเติมแต่งอื่นๆ ถูกหลอมเหลวภายในเตาหลอมที่อุณหภูมิสูงมากถึง 1,370 องศาเซลเซียส และถูกยืดผ่านรูขนาดเล็กเพื่อให้เกิดเป็นเส้นใย มีหลากหลายขนาดและถูกนำไปใช้ใน อุตสาหกรรมที่แตกต่างกัน ซึ่งมีรูปแบบในการนำไปใช้แตกต่างกัน 


ไฟเบอร์กลาส กับ เรซิ่นไฟเบอร์กลาสถูกนำมาใช้เป็นวัสดุเสริมแรงและโครงสร้างให้กับพอลิเมอร์หลายประเภทและพลาสติกเรซิ่น สามารถนำมาขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น หลังคารถกระบะ อ่างอาบน้ำ เรือ ชิ้นส่วนเครื่องบิน ถังน้ำขนาดใหญ่ รวมไปถึงปั๊มน้ำด้วย

คุณสมบัติพิเศษของไฟเบอร์กลาส
1.Corrosion Resistance ›ไม่เป็นสนิม และทนต่อการกัดกร่อนได้สูง
2.Temperature Resistance › ทนความร้อนดีมาก สามารถทนอุณหภูมิตั้งแต่ -30 ถึง +120 ขึ้นอยู่กับชนิดของเรซิ่นที่นำมาใช้กับเส้นใย
3.Light Weight › น้ำหนักเบากว่าเหล็กถึง 4 เท่า 
4.Flextural Strength › แข็งแรงให้ตัวได้ ป้องกันการรั่วซึมหรือร้าว
5.Long-lasting › ทนต่อการใช้งาน อายุยาวนาว ทนต่อการผุกร่อน ของน้ำ กรดเกลือ ฤทธิ์สารเคมีต่างๆ ทนทุกสภาวะสิ่งแวดล้อมคงรูปเดิมได้ดี ไม่มีการหดตัว 
6.Low Coefficient of Friction› ผิวเรียบเนียนทำให้แรงเสียดทานต่ำ
7.Insulation : ไม่เป็นสื่อนำไฟฟ้า เป็นฉนวนไฟฟ้าและไม่นำความร้อน
8.UV-Resistance and Grossly : ทนต่อแสงแดดและแสงยูวีFybroc  คือผู้บุกเบิกด้านไฟเบอร์กลาสปั๊ม  ผลิตปั๊มด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงจากประเทศสหรัฐอเมริกา และด้วยวัสดุของปั๊มจึงทำให้ปั๊มน้ำ  FYBROC มีคุณสมบัติที่ดีเยี่ยมต่อการใช้งานที่ต้องการความคงทนสูง สามารถทำงานในสภาพแวดล้อมการที่ยากลำบาก จึงได้การยอมรับและความเชื่อมั่นจากผู้ที่เคยใช้งานมาแล้วทั่วโลก

Fybroc คือผู้นำด้านไฟเบอร์กลาสปั๊ม ฉะนั้นปั๊มน้ำไฟบร็อค (Fybroc pump) เท่านั้นที่มีวัสดุปั๊มหลากหลาย เพื่อตอบโจทย์ต่อการใช้งานที่แตกต่างกันและเจาะจง 
VR-1  ไวนิลเอสเทอร์เรซิน(Vinyl ester resin)ใช้สำหรับงานที่มีฤทธิ์กัดกร่อน รวมถึงกรด โซดาไฟ น้ำเกลือ น้ำทะเล และน้ำเสีย

VR-1 BPO-DMA เรซินไวเนิลเอสเทอร์ BPO-DMA (Vinyl ester resin with  BPO-DMA) ใช้งานที่ทนทานต่อการกัดกร่อนของสารฟอกขาว เช่น โซเดียมไฮโปคลอไรต์ (NaOCI) และไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (H2O2)
VR-1A เรซินไวนิลเอสเทอร์(Vinyl ester resin with abrasive resistant material) เหมาะสำหรับของเหลวที่มีการเสียดสีสูง เช่นดินเบา เถ้าลอย หรือไททาเนียมไดออกไซด์ 
VR-1V เรซินไวนิลเอสเทอร์ (Vinyl ester resin with synthetic veil)สำหรับการใช้งานฟลูออไรด์ กรดไฮโดรฟลออริก(HF) และกรดฟลูโอซิลิก (H,Sif)
EY-2 อีพอกซีเรซิน มีความทนทานต่อสารเคมี ตัวทำละลาย เหมาะกับกรดซัลฟิวริกที่มีความเข้มข้นสูง สูงถึง 98%

 

Visitors: 84,334