ปัญหาที่พบเจอบ่อยของปั๊มบาดาล

ปัญหาที่พบเจอบ่อยของปั๊มบาดาล 

การสูบน้ำจากด้านล่างขึ้นมาด้านบน ซึ่งอาจจะเจอปัญหาในการใช้งานของปั๊มหลังการติดตั้ง เช่น ปั๊มไม่ทำงาน ปั๊มตัดการทำงาน หรือปัญหาอื่นๆ 

1. สายไฟที่ใช้งาน : สายไฟนั้นเป็นผลอย่างมากต่อการจ่ายไฟไปยังปั๊มบาดาลเพื่อการใช้งาน เช่นในเรื่องของระยะทางแรงเสียดทาน หากใช้สายไฟเล็กหรือสายไฟยาวเกินไปอาจจะส่งผลให้เกิดปัญหาต่อการทำงานของปั๊มบาดาล เช่นปั๊มดับ หรือปั๊มไม่สามารถทำงานได้ ทั้งนี้ผู้ใช้งานหรือผู้ติดตั้งสามารถตรวจสอบได้จากตารางการเลือกใช้สายไฟสำหรับมอเตอร์และปั๊มน้ำก่อนการติดตั้งจริง เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการใช้งานหลังการติดตั้ง
ข้อควรระวัง* สำหรับมอเตอร์และปั๊มน้ำที่มีขนาดกำลังมากกว่า 2 แรงม้า ไม่ควรใช้ระบบปลั๊กเสียบ ควรต่อผ่านเบรคเกอร์ เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันความเสียหาย 

2. การเกิด ไฟขาด ไฟเกิน หรือไฟตก : ทำให้เกิดการทิปของเบรคเกอร์ ส่งผลให้ปั๊มบาดาลหยุดการทำงาน ควรตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ

3. การต่อสายไฟถูกต้องหรือไม่ : เช่นต่อสายไฟเข้าขั๊วสายถูกต้องหรือไม่ หากต่อสายผิด จะส่งผลต่อทิศทางการหมุนของมอเตอร์ และจะส่งผลให้ใบพัดหมุนกลับทางซึ่งจะทำให้สูบน้ำไม่ขึ้น หรือปั๊มไม่สามารถจ่ายน้ำได้ในปริมาณที่ควรจะเป็น รวมถึงอาจจะทำให้ปั๊มน้ำเกิดความเสียหายได้ด้วยเช่นกัน

4. การต่อสายไฟ : ในกรณีต่อสายไฟด้วยเทปพันละลาย เทปพันสายไฟต่างๆ หากพันไม่ดี อาจส่งผลให้น้ำหรือความชื้นเข้าไปยังจุดที่ต่อสายไฟไว้ ซึ่งอาตจทำให้ปั๊มน้ำไม่ทำงาน หรือเกิดการลัดวงจรในระหว่างการใช้งานได้

5. จุดการใช้งานของปั๊มบาดาล : เลือกใช้ปั๊มบาดาลที่มีกำลังเหมาะกับการใช้งานหรือไม่  หากเสปคปั๊มไม่เหมาะสมตั้งแต่ก่อนซื้อหรือติดตั้ง จะทำให้ไม่สามารถใช้งานได้ตรงตามการใช้งาน ฉะนั้นจะต้องเลือกและตรวจสอบ curve pump ให้ตรงกับจุดใช้งาน 

6. น้ำในบ่อบาดาล :  ปั๊มบาดาลจะมีระบบ run Dry protection ซึ่งก็คือระบบป้องกันน้ำในระบบขาดหรือไม่มีน้ำ  เมื่อน้ำในบ่อแห้งเซ็นเซอร์ก็จะสั่งให้ปั๊มหยุดการทำงานเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับมอเตอร์และปั๊มน้ำโดยอัตโนมัติทำให้ปั๊มไม่ทำงาน

7. น้ำมีสิ่งเจือปน :  หิน ปูน หรือ โคลน ซึ่งจะทำให้ปั๊มบาดาลเกิดความเสียหายและไม่สามารถใช้งานได้

8. เช็ควาล์ว : หากไม่มีเช็ควาล์ว อาจจะให้เกิดน้ำย้อนกลับทำให้ใบพัดหมุนกลับทาง และส่งผลให้ปั๊มเสียหาย

9. การติดตั้ง Control box :  การติดตั้งในสภาพแวดล้อมที่อยู่กลางแจ้งอาจทำให้เกิดความร้อนสะสมภายในตัวกล่องคอนโทรล ส่งผลให้ตัว capacigtor ร้อนจัด เป็นสาเหตุให้กล่องหยุดการทำงาน 

10. มิเตอร์ไฟฟ้า : การจ่ายไฟที่ไม่พอเพียง ต่อการใช้งาน ทำให้ปั๊มน้ำไม่สมารถทำงานได้  หรือในกรณีที่ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าพร้อมกัน อาจจะทำให้โหลดไม่ถึง

Visitors: 84,329