การดูแลรักษาเครื่องเติมอากาศ THREE LOBE AIR BLOWER

 

เครื่องเติมอากาศ (THREE LOBE AIR BLOWER)  เหมาะกับการใช้งานหลากหลายรูปแบบเช่น เลี้ยงสัตว์น้ำ, การบำบัดน้ำเสีย, เตาหลอม, สปา, ระบบลำเลียง, ดูดแม่พิมพ์, การขนส่งต่างๆ ด้วยลม เป็นต้น  แต่หากเครื่องเติมอากาศเสียหาย หรือใช้งานไม่ได้จะส่งผลอย่างมากต่อระบบที่ใช้งาน เช่นหากใช้งานในระบบบำบัดก็จะส่งกลิ่มเหม็นไปทั่วพื้นที่ติดตั้ง และหากใช้งานในห้างสรรพสินค้า หรือชุมชนก็จะเกิดความเสียหายอย่างมาก  ดังนั้น บริษัท บีลีฟ วิศวกรรม จำกัด จึงอยากจะแนะนำการบำรุงรรักษาเครื่องจักรเบื้องต้นดังนี้

1.การตรวจเช็คทุกวัน/ ทุกสัปดาห์

1.1 ตรวจดูว่าน้ำมันเครื่องอยู่ในระดับประมาณกึ่งกลางมาตรวัดน้ำมันหรือไม่  หากพบว่าน้ำมันเครื่องน้อยเกินไป ให้เติมน้ำมันเครื่องตามสเปคที่ระบบุไว้ในคู่มือบำรุงรักษา  และตรวจสอบว่ามีการรั่วซึมจากเครื่องหรือไม่

1.2 ตรวจเช็คสิ่งผิดปกติของระบบใช้งาน เช่น มีเสียงดังผิดปกติหรือไม่   เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ต่อพ่วงมีการสั่นผิดปกติหรือไม่ ระบบท่อหรือข้อต่อชำรุดหรือไม่


2. การตรวจเช็คทุกเดือน

2.1 ตรวจดูว่าน้ำมันเครื่องอยู่ในระดับประมาณกึ่งกลางมาตรวัดน้ำมันหรือไม่  และตรวจสอบว่ามีการรั่วซึมจากเครื่องหรือไม่

2.2 ตรวยจเช็คความตึงสายพาน ต้องไม่หย่อนหรือตึงเกินไป ไม่มีรอยขาดหรือชำรุด    ค่ามาตรฐานความตึงสายพาน = 1.6มม./ ต่อ 100มม. ระยะห่างศูนย์กลางของมู่เลย์

2.3 ตรวจเช็คการเยื้องแนวของมู่เลย์ 

2.4 ทำความสะอาดใส้กรองอากาศในท่อเก็บเสียงทางดูด

2.5 ตรวจเช็คสิ่งผิดปกติของระบบใช้งาน เช่น มีเสียงดังผิดปกติหรือไม่   เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ต่อพ่วงมีการสั่นผิดปกติหรือไม่ ระบบท่อหรือข้อต่อชำรุดหรือไม่


3.  การตรวจเช็คทุกๆ 3 เดือน / 1ปี / 2ปี

3.1 เปลี่ยนน้ำมันเครื่องทุกๆ 3 เดือน

3.2 เปลี่ยนสายพานทุกๆ 1 ปี

3.3  เปลี่ยนลูกปืนทุกๆ 2 ปี

3.4  ตรวจเช็คทุกอย่างเหมือนการตรวจเช็คทุกเดือน


           ทั้งนี้ทางบริษัท บีลีฟ วิศวกรรม จำกัด มีวิศวกรที่ชำนาญ ยินดีให้คำแนะนำปรึกษาปัญหาเบื้องต้น และพร้อมบริการตรวจเช็คแก้ไข ซ่อมแซม(overhaul) เครื่องเติมอากาศ(Air blower) จากประสบการณ์ในการทำงานกว่า 20 ปี  

Visitors: 71,050