สูตรการคำนวณหาค่าไฟฟ้า ของปั๊มน้ำ

สูตรการคำนวณ

กำลังไฟฟ้า(kW)  =  กระแสใช้งาน (A) x แรงดันที่ใช้งาน (V.)   
                             =  ..............(หน่วยที่ได้จะเป็นวัตต์ ให้แปลงเป็น kWค่าไฟฟ้า (บาท)    = กำลังไฟฟ้า (kW) x อัตราค่าไฟฟ้าต่อหน่วย(บาท)


ตัวอย่าง

มีปั๊มน้ำ "STAC" MODEL: CX/100T  ที่ใช้งานอยู่มอเตอร์ 0.75kw/2900RPM/380V/3PH/50Hz. 

0.75kW (กำลังไฟฟ้า)    = 2.08A. x 380v 

                                      = 0.79kw

ค่าไฟ้า(บาท)                 = 0.79 x 4.2 บาท/ชม.

                                      = 3.63 บาท/ชม. 

ฉะนั้นหากใช้งานปั๊มน้ำนานกี่ชั่วโมง/วัน  เราก็สามารถคูณจำนวนชั่วโมงก็จะได้ค่าไฟที่เราใช้ต่อวันได้

Visitors: 80,271