มารู้จักปั๊มน้ำเสีย VARISCO กันเถอะคุณลักษณะเฉพาะของปั๊มวาริสโก้   วันนี้ชวนผู้ใช้งาน onwer มารู้จักปั๊มน้ำ varisco ที่มีต้นกำหนดจากประเทศอิตาลี่ตั้งแต่ปี คศ.1932 ซึ่งเป็นปั๊มที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในทั่วโลกและในประเทศไทย
ทั้งนี้ปั๊มน้ำ varisco ยังเป็นปั๊มที่เหมาะกับอุตสาหกรรม และน้ำเสีย ให้เลือกใช้หลากหลาย ตามความเหมาะสมของงาน เช่น centrifugal pump, vacuum prime pump, silenced pump, submersible pump, positive displacement pump, pumps with magnetic coupling, firefighthing units โดยแต่ละประเภทของปั๊มน้ำได้แบ่งเป็น type ดังนี้

Self-priming centrifugal pumps  Type: J

 - Rapid self-priming without foot valve. Once filled with water, the pump is automatically primed to a height of 7.5 m.
 - Semi-open impeller allowing the passage of large diameter solids, easy to inspect
 - High resistance to abrasive liquids: turbid, muddy sanday waters with solids in suspension
 - Easy to install: only the suction pipe needs to be immersed in the liquid. the pump can be located above and in a dry place, in the most suitable loaction for service and control
 - Wide range of materials: cast iron, bronze, AISI 316 stainless steel, aluminium
 - Complisnvr with ATEX standards


Self-priming trash pumps Type : ST-R
Self-priming trash pumps ideal for pumping liquids with large solids in suspension, They are used on purification plants and sewage systems where their maintenance friendly design, provides a completely safe, waste management solution.
 - Rapid self-priming without foot valve, Once filled with water, the pump is automatically primed to a height of 7.5m.
 - Total safety for operatiors. Being placed outside and above the liquid to be pumped, inspection and maintenance of the pump are made easier, with greatly reduced health and safety hazards for personnel
 - Two vane semi-open impeller handling up to 3"(76mm.) solids
 - Easy maintenance : back pull-out rotation assembly which can be removed without dismantling the pipes or pump casingหากลูกค้าสนใจปั๊มคุณภาพและมีข้อสงสัย สอบถามเพิ่มเติมตาม link ด้านล้างได้เลยค่ะ

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 71,059