สาเหตุที่ทำให้ปั๊มดูดน้ำไม่ขึ้น

ทำไมปั๊มดูดน้ำไม่ขึ้น


รวบรวมสารพัดปัญหา ที่ทำให้ปั๊มน้ำไม่ทำงาน   งานติดตั้งปั๊มน้ำจะเป็นงานง่าย หรืองานหินของบางท่าน ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ทางเรารวบรวมปัญหาต่างๆ มาให้ดังนี้


ปัญหาโลกแตกของทีมงานติดตั้ง เมื่อติดตั้งปั๊มน้ำเสร็จแล้วพบว่า ปั้มดูดน้ำไม่ขึ้น
สาเหตุหลักๆที่ทำให้ปั้มดูดนำไฟขึ้นนั้นมักจะเกิดจากท่อทางดูด( suction)เป็นส่วนใหญ่


วิธีการตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุ

1. ตรวจสอบว่าฟุตวาล์วรั่วหรือไม่
2. การล่อน้ำและไล่อากาศออกจากท่อนั้นสำคัญมาก 
ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีอากาศในท่อหรือตัวปั๊มแล้ว

3. ตรวจสอบว่าการติดตั้งปั้มไกลจากแหล่งน้ำหรือไม่ (ต้องดูองค์หลายส่วนเช่นค่า NPSHr )
4. มีข้อต่อ ข้องอมากเกินไปหรือไม่
5. ตรวจสอบว่ามอเตอร์กลับทางหมุนหรือไม่

หากดำเนินการตามทั้งหมดแล้วยังพบว่ามีปัญหา ให้ติดต่อไปยังผู้จัดจำหน่ายปั๊มดังกล่าว

Visitors: 84,337