มารู้จักใบพัดใบพัดของปั๊มจุ่มกันเถอะ

ใบพัดปั๊มจุ่ม (impeller for sewage pump)
หลายคนอาจจะสับสนว่าทำไมใบพัดของปั๊มจุ่ม( submersible pump)มีหลายแบบ แล้วแต่ละแบบมีจุดเด่นหรือแตกต่างกันอย่างไร วันนี้เรามีทริคเล็กๆ  น้อยๆ  มาเล่าเกี่ยวกับใบพัดปั๊มให้ฟังกันนะคะหลายคนอาจจะสับสนว่าทำไมใบพัดของปั๊มจุ่ม( submersible pump)มีหลายแบบ แล้วแต่ละแบบมีจุดเด่นหรือแตกต่างกันอย่างไร

 

1. VORTEX TYPE ใบพัดเป็นแบบ Vortex การหมุนของใบพัดจะก่อให้เกิดน้ำวน
และแรงหนีศูนย์กลางระหว่างใบพัดกับตัวเรือนปั๊ม ซึ่งใบพัดจะอยู่สูงติดกับเรือนปั๊มจากโครงสร้างตัวเรือนปั๊มที่มีขนาดกว้างฉะนั้นแม้ว่าจะมีตะกอนขนาดใหญ่หรือมีลักษณะเป็นเส้นก็สามารถถูกสูบออกไปได้โดยไม่มีการอุดตัน


2. NONCLOG TYPE ใบพัดชนิดกึ่งเปิด(semi open)ใบพัดชนิดนี้จะออกแบบมาให้ช่องว่างระหว่างใบพัด


3. CUTTER TYPE ใบพัดเป็นแบบ Semi-open ที่มีใบมีดเดี่ยว โดยมีการติดตั้งโลหะ Tungsten carbide ไว้บนใบพัด ซึ่งจะหมุนบน Suction Cover ที่มีลักษณะขอบคล้ายฟันเลื่อย อุปกรณ์นี้จะช่วยในการตัดวัสดุที่มีลักษณะเป็นเส้นใยที่ไหลเข้าสู่ใบพัด


4. CHANNEL TYPE พัดเป็นแบบกึ่งเปิด (Semi-open) ที่มีใบพัดเดี่ยว
โดยมีช่องกว้างที่ต่อเชื่อมจากทางเข้าถึงทางออก โครงสร้างใบพัดลักษณะนี้จะช่วยให้ปั๊มสามารถสูบตะกอน
จากทางน้ำเข้าไปยังทางน้ำออกได้ โดยมีการอุดตันน้อยที่สุดVisitors: 84,337